Länkar (Links)
Hundklubbar:
Svenska kennelklubben (SKK)
Svenska Polarhundklubben (SPHK)
Svenska Polarhundklubben Västra distriktet (SPHK Västra)
Svenska Draghundsportförbundet (SDSF)
Svenska Polarhundklubben Samojed
Västra Kennelklubben (VAKK)
Samojedernas vintersamling i Furudal
Samojedkennel som är med i officiella rasklubben i Svenska polarhundklubben:
http://sphk.se/samojed/uppfodare/